Piątek VIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Bonifacego

Dzisiaj jest Piątek, 05 czerwca 2020 r., 156 dzień roku. Wszedłeś na tę podstronę o godzinie 17.49. Odwiedziło nas już 212907 osób.


apipWitamy na stronie internetowej parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gostyni Śląskiej. Piotr i Paweł byli wędrowcami. Przechodzili z miasta do miasta, od wsi do wsi, głosząc Ewangelię. Dzisiaj spotykamy się z Nimi, wykorzystując nowoczesne środki przekazu w dzieleniu się Dobrą Nowiną. Razem ze św. Piotrem i Pawłem chcemy zobaczyć jak wygląda życie Wiarą, Nadzieją i Miłością w jednej z wielu parafii Kościoła Powszechnego.

Wszystkie transmisje z naszego Kościoła można oglądać poniżej.https://www.facebook.com/106936374309876/live/O godz. 21.00 dzwonią dzwony na Apel Jasnogórski.


Proszę, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - we wszystkich domach naszej parafii był odmawiany różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

O godzinie 21.00 - przy zapalonych świecach ustawionych w oknach - połączmy się z naszymi Siostrami i Braćmi na całym świecie.

Śpiewając Suplikacje i Apel Jasnogórski oddajmy Bogu przez Serce Maryi intencje wszystkich ludów i narodów.

Prośmy o ustanie zarazy i odwrócenie wszelkich niebezpieczeństw.


Niech trwa nieustanna modlitwa!


Bardzo proszę o telefoniczne przekazywanie informacji, jakie ukazują się na stronach - zwłaszcza Osobom nie korzystającym z internetu.

Z radością informuję wszystkich Parafian, że włączyliśmy się w akcję "Fundacja sms z Nieba".
Z ofiar wpłacanych na konto Parafii przekazaliśmy nasze wsparcie na zakup respiratorów do szpitali.
Bóg zapłać Ofiarodawcom!
Uczestniczymy we wspaniałym dziele.
Trwajmy połączeni bezinteresowną miłością,która wszystko zwycięża.

Dzięki Waszej nieustannej ofiarności przekazaliśmy wsparcie dla Syrii na zakup leków, miesięczne wyżywienie 2-osobowej rodziny, bieżące opłaty za media.
Bóg zapłać wszystkim czyniącym dobro!

Lekarka ze szpitala zakaźnego w Tychach prosi o modlitwę. Mało lekarzy, dużo pracy, bardzo dużo pracy.
Kto może niech się włączy i pamięta codziennie.
Możemy zaadoptować w ten sposób szpital, lekarzy i chorych, tym bardziej, że to blisko nas.
Bóg zapłać!


Numer konta parafii: 36 8470 0001 2035 0057 1148 0001, Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój;
wpłata na cele kultu religijnego


Za każdy dar, składany na różne sposoby, niech Bóg Wam wynagrodzi.


x. Jan Podsiadło


ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY PRZED PIEKARSKIM WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ

Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, Bracia i Siostry!
Miesiąc maj jest w Kościele czasem modlitewnej komunii ze świętą Matką Boga. Rozważamy tajemnicę Jej macierzyństwa, które od przyjęcia woli Bożej w chwili Zwiastowania i podtrzymania niezachwianej wierności Bogu pod krzyżem Jezusa Chrystusa, rozciąga się na nas wszystkich, braci i siostry Jej Syna, którzy jako pielgrzymi nadal pozostają narażeni na trudy i niebezpieczeństwa (por. KKK 2674). Maryja, Matka Jezusa i nasza, wskazuje drogę, jest jej znakiem i prowadzi nas do Zbawiciela.

Drodzy Bracia,
w związku z trwającym stanem epidemicznym nie może się odbyć w tradycyjnej formie i czasie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Zapraszam jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę pielgrzymów w uroczystość Zesłania Ducha świętego, tj. w niedzielę 31 maja br. od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej. Modlitwa rozpocznie się od złożeniu hołdu Matce Bożej, po którym wygłoszę przesłanie społeczne. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Bożej Opatrzności powierzymy wszystkie nasze osobiste intencje oraz osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne. Maryję, czczoną w Piekarach Śl. jako Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o wyjednanie wszystkim łaski zdrowia i pomyślności.
Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne, świat męski będzie reprezentowany w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zaproszonych gości. Proszę wszystkich innych wiernych o pozostanie w domach i modlitewną łączność za pośrednictwem mediów. Uroczystość będą transmitowały m. in.: drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP Katowice, a także Radio eM i Polskie Radio Katowice.

W ramach bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości zapraszam, razem z duszpasterzami piekarskiego sanktuarium, do przeżycia triduum modlitewnego za pośrednictwem łącza internetowego; od czwartku 28 maja, codziennie o godz. 18. W programie: Msza św., konferencja maryjna, Różaniec św., Litania do Matki Bożej Piekarskiej oraz Apel Jasnogórski. Link do połączenia dostępny jest na powitalnej stronie internetowej sanktuarium. W sobotni wieczór – po zakończonym modlitewnym triduum – będzie miała miejsce tzw. godzina ewangelizacyjna, połączona z inscenizacją o biblijnej historii Józefa egipskiego oraz świadectwami wiary.

Drodzy Bracia i Siostry,
wraz z Maryją, zawsze otwartą na współdziałanie z Duchem Świętym, uwielbiajmy Pana i prośmy o potrzebne łaski.
Oczekując na wspólną modlitwę w Piekarach Śl., z serca wam błogosławię:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 19 maja 2020 r.


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.
Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

4. Duszpasterstwo

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.
Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała.
Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy.
Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne.
Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.
Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.
W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 28 maja 2020 r.Do odwołania trwa zawieszenie funkcjonowania biur Kurii Metropolitalnej i Sądu Metropolitalnego w Katowicach.
Księża biskupi oraz pracownicy powyższych instytucji są do dyspozycji wiernych archidiecezji pod następującymi numerami telefonów i adresem poczty elektronicznej:

SEKRETARIAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO WIKTORA SKWORCA
Kapelan - ks. Krzysztof Biela +48 519 512 967; sekretariat @ katowicka.pl Sekretarz i rzecznik - ks. dr Tomasz Wojtal +48 519 546 018; rzecznik@katowicka.pl

SEKRETARIAT BISKUPÓW POMOCNICZYCH
ks. bp Marek Szkudło ks. bp Adam Wodarczyk ks. bp Grzegorz Olszowski s. Natalia Ścierska CSSE: +48 519 546 126; siostra.natalia @ katowicka.pl

KANCLERZ KURII METROPOLITALNEJ:
ks. Jan Smolec: +48 519 546 008; kanclerz @ katowicka.pl
KANCELARIA KURII METROPOLITALNEJ
Notariusze ks. Paweł Rylski, ks. Jakub Kania +48 519 546 020; kuria @ katowicka.pl
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA
Dyrektor ks. Roman Chromy: +48 519 512 978; roman.chromy @ katowicka.pl
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
Archidiecezjalny doradca życia rodzinnego
dr Ewa Porada: +48 519 546 196; d_rodzin @ katowicka.pl
WYDZIAŁ KATECHETYCZNY
Wizytator katechizacji ks. dr Krzysztof Sosna: +48 519 546 240; krzysztof.sosna @ katowicka.pl
WYDZIAŁ FINANSOWY
Ekonom ks. Damian Suszka: +48 604 299 795; ekonom @ katowicka.pl SĄD METROPOLITALNY
Wikariusz sądowy ks. dr hab. Piotr Ryguła: +48 519 546 098; sad @ katowicka.pl
Przypominamy również, że w kancelarii i w sądzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 dyżurują notariusze do obsługi spraw koniecznych i pilnych.
Modlitwa do św. Michała Archanioła

michal


Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Zastępów Anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Informacje


piotripawel

Kancelaria parafialna czynna codziennie po Mszy Św. dodatkowo w piątek od godz. 16.00 do 18.00. Odpust parafialny Św. Apostołów Piotra i Pawła - ostatnia niedziela czerwca.
NOWE SFORMUŁOWANIA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Św.
4.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
WYKŁADNIA NIEKTÓRYCH SFORMUŁOWAŃ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH.
Pierwsze przykazanie
Świętami nakazanymi poza niedzielami są:
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia;
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 1 stycznia;
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia;
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia;
Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada;
Czwarte przykazanie
Wszyscy wierni są obowiązani czynić pokutę.Dla wyrażenia tej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty.W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca. - Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwianie
przez wierniejsze wypełnianie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
- Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
- Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, we wszystkie
piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem
życia.
- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina
innych form pokuty.
- Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.

up-button

Witrynę najlepiej oglądać za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox.
Poprawny CSS!
Webmaster

Copyright