Czwartek V tygodnia okresu wielkanocnego, Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Dzisiaj jest Czwartek, 06 maja 2021 r., 125 dzień roku. Wszedłeś na tę podstronę o godzinie 21.49.

rozaniec


"Odmawiajcie Różaniec..." - to wezwanie Matki Bożej przekazują nam wszystkie objawienia maryjne, a Ojciec Święty Sługa Boży Jan Paweł II przypomina, że różaniec jest najlepszą bronią w walce ze złym duchem. Modlitwa różańcowa jest streszczeniem życia Pana Jezusa i Jego Matki Maryi. Różaniec uczy nas patrzeć na życie Pana Jezusa i Maryi oczyma modlitwy. W ten sposób uczymy się jak ma wyglądać nasze życie. W 1464 roku Maryja ukazała się bł. Alanusowi a la Roche. Poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe.

Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski. 2. Obiecuję moją specjalną ochronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec. 3. Różaniec stanie sie bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on Boga obfite przebaczenia dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie. 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda sie rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego. 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów kościoła. 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego. 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 11. Otrzymacie wszystko, o co poprosicie przez odmawianie różańca. 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec będę wspomagała w ich potrzebach. 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci. 14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
Otwórzmy serca na wołanie Matki Bożej.
Na każdej ulicy w parafii istnieją Róże Żywego Różańca. Jej członkowie modlą się indywidualnie, a także wspólnie w różnych rodzinach. W ostatnią niedzielę miesiąca Róże Żywego Różańca gromadzą się o godz. 15.00 w Kościele na nabożeństwie różańcowym. Zapraszamy członków Żywego Różańca do czynnego uczestnictwa także w innych nabożeństwach.

Wspólnota Różańcowa serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do Żywego Różańca. W istniejących Różach Różańcowych brakuje modlących się Tajemnicami Światła. Można założyć także nowe Róże Różańcowe. Zapisów można dokonywać w zakrystii kościoła u Pana Kościelnego po każdej Mszy Świętej w tygodniu jak również w ostatnią niedzielę miesiąca po nabożeństwie różańcowym i w poniedziałki po Godzinie Świętej.

up-button

Witrynę najlepiej oglądać za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox.
Webmaster

Copyright