Czwartek V tygodnia okresu wielkanocnego, Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Dzisiaj jest Czwartek, 06 maja 2021 r., 125 dzień roku. Wszedłeś na tę podstronę o godzinie 19.56."Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje ...ale jeszcze ważniejsze jest serce z jakim tej pomocy się udziela"

Sługa Boży Jan Paweł II

Chęć niesienia pomocy tkwi w każdym człowieku, jednak tylko od nas zależy czy podzielimy się tym, co w nas najlepsze. Reagując na otaczającą rzeczywistość, powstała potrzeba zaszczepienia idei otwartości na krzywdę ludzką i przekonania o celowości pomagania innym ludziom. Pomaganie rozumiane nie jako chęć pozbycia się tego, co zbędne, lecz dzielenie się tym co w nas cenne. Z inicjatywy katechetki mgr Jolanty Musioł działa już trzy lata w gimnazjum Zespołu Szkół w Gostyni - Szkolny Wolontariat "Serce na dłoni". Celem działalności Wolontariatu Szkolnego "Serce na dłoni" jest prowadzenie akcji dobroczynnych na terenie szkoły, a także rozwijanie osobistych zainteresowań uczniów. Wolontariusze prowadzą różnorakie działania, których celem jest pomoc innym. W sposób szczególny pomagamy dzieciom! Koło liczy obecnie 52 wolontariuszy.Działalność Szkolnego Wolontariatu "Serce na dłoni"


  Dzięki otwartym sercom naszych uczniów:

 • W ramach akcji UNICEF "Gwiazdka dla Afryki", z której dochód przeznaczony jest
  na zakup szczepionek (przeciwko odrze, gruźlicy i polio) dla dzieci w Sierra Leone,
  podczas rorat w gostyńskich parafiach zebrano fundusze na zakup 243 kompletów szczepionek
  (1 komplet to trzy szczepionki dla każdego dziecka).
 • dwoje dzieci z Republik Środkowej Afryki może uczyć się w Szkole Podstawowej
 • palmy

  Sprzedano 492 palmy na pomoc dla Jasia

 • możemy wesprzeć rodzinę małego Jasia w drogiej, ale potrzebnej rehabilitacji
 • przyłączyliśmy się do międzynarodowej akcji UNICEF "Na ratunek dzieciom z Kongo".
  kongo

  Celem akcji było wzbudzenie wrażliwości polskich dzieci wobec sytuacji zdrowotnej
  ich rówieśników w Kongo.
  Dzieci z Zespołu Szkół w Gostyni zdecydowały, na co chcą przeznaczyć pieniądze,
  które oszczędzają w swoich skarbonkach.
  Wolontariusze zebrali 620 złotych, co pozwoliło zakupić 600 szczepionek przeciw odrze oraz
  390 specjalnych posiłków podawanych skrajnie niedożywionym dzieciom - "Plumpy Nut".
 • Za każdy grosz i otwarte serce - DZIĘKUJEMY.
 • W pierwszym semestrze roku szkolnego 2007/2008 wolontariusze zorganizowali następujące akcje:

 • zbiórka pieniędzy na przeszczep szpiku kostnego dla 14-letniej
  Anastazji z Ukrainy (150 zł)
 • przygotowanie grobów żołnierzy polskich i niemieckich oraz innych
  opuszczonych grobów do uroczystości Wszystkich Świętych
 • pomoc w organizacji Powiatowego Konkursu Biblijnego,
  który odbył się na terenie Zespołu Szkół w Gostyni
 • pomoc nauczycielom w prowadzeniu dyżurów na przerwach
 • dyżury wolontariuszy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyni
 • organizacja pobytu na bezpłatnych seansach w Grocie Solnej
  Poradni Lecznictwa Otwartego w Mikołowie
 • zbiórka makulatury (1620 kg), zbiórka puszek aluminiowych (13 kg),
  pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na rehabilitację naszego
  parafianina Jasia Napolskiego. Akcję wsparł Pan Arkadiusz Stasiak,
  który pomógł w dowiezieniu surowców wtórnych do przetwórni.
 • zbiórka koców i karmy dla psów i kotów ze schroniska dla zwierząt
Informacje


  Wielki entuzjazm towarzyszący realizacji podjętych zadań świadczy o potrzebie istnienia i rozwoju Koła 
Wolontariatu. Z uwagi na dużą liczbę uczestników zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu, podczas akcji 
częściej. W dalszym etapie zajęć przewiduje się rozszerzenie działalności o współpracę z instytucjami 
świadczącymi pomoc potrzebującym. Wszystkich zainteresowanych działalnością w Szkolnym Wolontariacie prosi sie 
o kontakt z Panią Katechetką (najlepiej w szkole).

									
up-button

Witrynę najlepiej oglądać za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox.
Webmaster

Copyright