Czwartek V tygodnia okresu wielkanocnego, Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

Dzisiaj jest Czwartek, 06 maja 2021 r., 125 dzień roku. Wszedłeś na tę podstronę o godzinie 21.07.

									
Aż do 1921 roku mieszkańcy Gostyni należeli do nader licznej, jak na owe czasy, rodziny parafialnej kościoła Św. Wojciecha w Mikołowie. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze na początku XX wieku, do mikołowskiej Parafii należały między innymi dzisiejsze dzielnice Katowic: Ligota, Panewniki i Piotrkowice oraz Łaziska Dolne, Średnie i Górne. Od 1921 roku lokalia Gostyń należała do Parafii w Wyrach (zbudowany tu kościół został poświęcony w roku 1925). W 1922 roku na gostyńskim cmentarzu zbudowany został kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, a parafia przy tym kościele założona została w roku 1925. W dniu 18 sierpnia 1935 roku, dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła w Gostyni. Projekt świątyni sporządził architekt Affa z Katowic. Za patronów wybrano Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na mocy zezwolenia Kurii Biskupiej, aktu poświęcenia dokonał Ojciec Celestyn Rogowski, Salwatorianin z Mikołowa. W protokole wizytacyjnym, z grudnia 1935 roku, czytamy: Kościół buduje się staraniem Ks. Proboszcza Piotra Pawełczyka, z dobrowolnych ofiar tak miejscowych jak i pozamiejscowych dobrodziejów Budowa kościoła trwała niespełna cztery lata. W maju 1939 roku w nowym kościele odbywa się, po raz pierwszy, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W dwa tygodnie później Ks. Dziekan Jan Janota z Wyrów dokonuje poświęcenia nowych dzwonów.

historia_1

Budowa kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła - 1935


historia_2

Tynkowanie kościoła - 1938


historia_3

Wpłaty na budowę kościoła


historia_4

Wpłaty na budowę kościołacegielka

Cegiełka na budowę kościoła


  Datą szczególną jest dzień 2 lipca 1939 roku. O godzinie 9.30 rozpoczyna się uroczystość poświęcenia 
nowego kościoła. Ze specjalnym zezwoleniem Kurii Biskupiej,przewodniczy jej i dokonuje poświęcenia 
Ks. dr Karol Wilk, ówczesny proboszcz kościoła Św. Wojciecha w Mikołowie. 


historia_2

historia_11

I Komunia, Gostyń 70 lat temu


dzwon1a

Propozycja odlewu dzwonów


historia_5

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia dzwonów


historia_6

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia dzwonów


historia_7

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia dzwonów


historia_8

Rodzice chrzestni


historia_9

Rodzice chrzestni


historia_10

Rodzice chrzestniZ dziejów już nowszych

  Po latach przy Kościele Św. Ap.Piotra i Pawła w Gostyni ks. proboszcz Józef Żołdak wybudował nowe 
probostwo z domem katechetycznym. Obiekt został poświęcony 26.10. 1975r. W latach 1981 - 1984 
przeprowadzono modernizację wnętrza kościoła według projektu artysty plastyka Pawła Wilczka z Katowic.
Następne prace związane z remontem kościoła i obejścia kościelnego rozpoczęły się w roku 1997 i nadal 
trwają:

  Od wiosny 1997 roku prowadzono prace związane z budową parkingu na terenie dawnego ogrodu probostwa. 
Zostały one zakończone końcem 1997 roku. Powstał parking mieszczący 56 samochodów. W tym czasie 
(lipiec 1997 roku) wielkie ulewy naruszyły dach kościoła. Rada parafialna wraz z całą parafią zadecydowała 
o remoncie i wymianie dachu pokrytego blachą cynkową na miedź. 28.10. 1997 została zebrana pierwsza zbiórka 
na planowany remont.
  Rozpoczęły się także prace remontowe w domu katechetycznym (adaptacja jednej z salek na bibliotekę 
parafialną, wymiana ogrzewania węglowego na gazowe...).
  Remont dachu kościoła został doprowadzony do szczęśliwego końca po zmianie wykonawcy w październiku 
1999r.
		Z innych ważnych dla parafii spraw należy wymienić osuszanie kościoła przeprowadzone w miesiącach 
09. - 10. 2001, prace związane z nagłośnieniem kościoła, fundację nowych marmurowych bocznych ołtarzy 
i balasek oraz malowanie kościoła, które rozpoczęło się 7.1.2003r. 
  Nowy wystrój łącznie z oświetleniem został zaprojektowany przez Panią mgr Katarzynę Harazin z Mikołowa. 
Prace prowadziła firma malarska Potysz i syn.
		Znaczące dla ostatnich lat życia parafii jest także uprządkowanie spraw związanych z cmentarzem.
Znajduje się on na terenie parafii sąsiedniej, ale do pewnego czasu był zarządzany przez proboszcza parafii 
Św. Apostołów Piotra i Pawła. 1.2.1999r. został przekazany pod zarząd parafii Podwyższenia Krzyża Św. 
w Gostyni. Od tego też czasu trwały próby przekształcenia starego kościoła, stojącego na cmentarzu, 
na kaplicę pogrzebową. Po generalnym remoncie, prowadzonym przy udziale finansowym obu gostyńskich parafii,
kaplica została oddana do użytku i służy obecnie całej Gostyni.


  Po świętach wielkanocnych w marcu 2008 rozpoczęły się prace wokół kościoła.
	


  Do względnej całości obrazu ostatnich lat wypada dodać pewne fakty z życia i historii duchowej parafii.
  Należą do nich następujące wydarzenia:
 • Peregrynacja kopii Obrazu Jasnogorskiego (19.2. i 20.2 1997r.)
 • Tydzień Eucharystyczny na rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego w 1997r.
 • Powołanie do życia gazetki parafialnej "Głos Apostołów" - 19.10.1997r.
 • Rozpoczęcie obchodów dnia Fatimskiego każdego 13 miesiąca
 • Wizytacja ks. biskupa Gerarda Bernackiego w dniach 25.10 - 26.10.1998r.
 • Dziękczynienie za 60 lat istnienia kościoła parafialnego - 31.10.1999r.
 • Misje na koniec wieku prowadzone przez o. werbistów w ostatnim tygodniu 2000r.
 • Kilkuletnie wsparcie finansowe dzieci z północy Polski - do 30.11.2002r.
 • Pielgrzymka Roku Jubileuszowego do Bujakowa 30.7. 2000r.
 • 10 lecie posługi szafarzy nadzwyczajnych Komunii Św w dniu 24.3.2002r.
 • Ustalenie wspólnej trasy procesji Bożego Ciała dla całej Gostyni od 2003 roku
 • Wizytacja ks. biskupa Stefana Cichego w dniach 23 i 24 października 2004r.

Więcej zdjęć w galerii historia.

up-button

Witrynę najlepiej oglądać za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox.
Webmaster

Copyright